Akreditované pracoviště MZČR

Vzdělávání

Vzdělávací kurzy

 

Naše zařízení pořádá ve spolupráci s AKL ČR a lékaři z kliniky ORL II. lékařské fakulty

FN Motol vzdělávací kurzy pro klinické logopedy, školní logopedy a fyzioterapeuty.