Akreditované pracoviště MZČR

Psychologie

Předností našeho zařízení je úzká spolupráce s oborem klinické psychologie, která se zabývá diagnostikou, prevencí a terapií duševních potíží, poruch a onemocnění u dětí, mladistvých a dospělých. Naše služby poskytujeme také těm, kteří se nacházejí v nelehké životní situaci a hledají odbornou psychologickou či psychoterapeutickou pomoc..

Psychologie u dětí

 • psychologické vyšetření
 • psychologické poradenství a psychoterapie
 • rodinná psychoterapie
 • vyšetření školní zralosti
 • vyšetření intelektu
 • vyšetření profesního zaměření (pro děti v 9. třídě ZŠ)
 • diagnostika specifických poruch učení
 • vyšetření laterality
 • odborná pomoc a poradenství při neurózách, úzkostných stavech, enurézách, depresích
 • podpůrná psychoterapie u dětí a mladistvých s komunikačními problémy (koktavost, breptavost, artikulační problémy)
 • poradenství rodičům při problémech při výchově dětí
 • terapie pomocí moderních biofeedback metod (EEE-Biofeedback, HRV-Biofeedback)

 

  U dospělých a seniorů

  • psychologické poradenství a psychoterapie
  • psychoanalytická psychoterapie
  • odborná pomoc u poruch spánku, psychosomatických potíží, depresí, neuróz, fóbií, stavů úzkosti, obsedantně-kompulzivní poruchy
  • nácvik relaxačních technik a autogenní trénink
  • řešení krizových situací, partnerských a rodinných vztahů
  • odborná pomoc při ztrátě blízké osoby
  • rozvoj potenciálního růstu osobnosti
  • pomoc při personálních a jiných problémech v zaměstnání
  • terapie pomocí moderních biofeedback metod (EEE-Biofeedback, HRV-Biofeedback)
  • psychodiagnostika osobnosti, intelektových schopností a kognitivních funkcí

   


  Psychologické vyšetření provádíme dle standardizovaných testů, které jsou běžně využívány. Speciálně využíváme neverbálně inteligenční test SON-R 2 1/2 – 7 určený pro děti s poruchou řeči a komunikace, pro děti bilingvní a děti z cizojazyčného prostředí. Výhodou testu je tedy možnost komplexního zhodnocení psychomotorického vývoje i u nemluvícího dítěte.