Akreditované pracoviště MZČR

Logopedie

Klinická logopedie jako rehabilitační obor se zabývá diagnostikou a terapií poruch řeči, komunikace, hlasu a sluchu. Má své pevné místo v systému zdravotní péče pro děti, dospělé a seniory.

U dětí

nabízíme poradenství, diagnostiku a poradenství v oblasti:

 

dyslalie

opožděný vývoj řeči

vývojová dysfázie

poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)

poruchy řeči u kombinovaných vad

myofunkční poruchy

orofaciální poruchy a poruchy polykání

palatolalie (rozštěpy)

huhňavost

komunikace u poruch sluchu a zraku

 

 

U dospělých a seniorů

se zaměřujeme na diagnostiku a terapii v oblasti:

 

  • přetrvávající artikulační poruchy
  • poruchy plynulosti řeči (chronická koktavost, breptavost)
  • myofunkční poruchy (např. na základě rekostrukce skusu – rovnátka)
  • afázie (stavy po CMP)
  • dysartrie (stavy po úrazech mozku, aj.)
  • neurodegenerativní onemocnění (ALS, Hungtingtonova choroba, sklerosa multiplex)
  • komunikace u poruch sluchu a zraku