Akreditované pracoviště MZČR

Ceník

Naše zařízení má smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: 

111

Všeobecná zdravotní pojišťovna

207

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

201

Vojenská zdravotní pojišťovna

209

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

211

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Způsoby platby 

  • v hotovosti na recepci 
  • bankovním převodem 

č. ú.: 51-1839680237/0100, do poznámky uveďte jméno klienta 


Ceník služeb pro samoplátce

Vstupní vyšetření / diagnostika

1 200 Kč 

Vstupní vyšetření / konzultace

800 Kč / 60 min

Potvrzení ke studiu na VŠ

400 Kč / 30 min

Terapie

800 Kč / 60 min

600 Kč / 45 min

400 Kč / 30 min

Zpráva na vyžádání

500 Kč 

Doplatek v cizím jazyce (účast ZP)

400 Kč

Zpráva v cizím jazyce/ Potvrzení pro zahr. ZP

1000 Kč

LOGOPEDIE v cizím jazyce bez účasti ZP

Vstupní vyšetření

1 500 Kč  dle typu vyšetření (60-90 min.+ zpráva)

Terapie

1 000 Kč / 60 min.

750 Kč / 45 min.

500 Kč / 30 min

LOGOPEDIE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ, DOUČOVÁNÍ 

Terapie / lekce

800 Kč / 50 min.

Registrační poplatek do našeho zařízení činí 300 Kč.


Není-li objednaný termín řádně omluven, vyhrazujeme si právo účtovat stornopoplatek ve výši 400 Kč.

Vstup / diagnostika

2 000 - 2 500 Kč dle typu vyšetření ( 90 min + zpráva)

Vstup / konzultace

1 500 Kč  / 60 min.

Terapie

800 Kč / 60 min

PSYCHOLOGIE v cizím jazyce

Doplatek v cizím jazyce (vyš. nebo terapii ZP)

400 Kč

Vstup / diagnostika

2 500 - 3000 Kč dle typu vyšetření (90 min. + zpráva)

Vstup / konzultace

2 000 Kč / 60 min.

Terapie

1 000 Kč / 60 min

Registrační poplatek do našeho zařízení činí 300 Kč.


Není-li objednaný termín řádně omluven, vyhrazujeme si právo účtovat stornopoplatek ve výši 400 Kč.