Ostatní služby

Máte problémy s NERVOZITOU, UČENÍM, SOUSTŘEDĚNÍM, ÚNAVOU, VYČERPÁNÍM organismu z důvodu pracovní vypětí a stresu?

Naše pracoviště nabízí dvě nejmodernější metody biologické zpětné vazby EEG-biofeedback a HRV-biofeedback, které pracují na principu autoregulace mozkové aktivity.

EEG biofeedback je metoda, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně „rozladění“) svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu. Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý. Pokud je prováděn odborníkem, nepředstavuje riziko, protože nemá vedlejší účinky. Není návykový a jeho efekt je dlouhodobý.

V čem může pomoci EEG-biofeedback dětem:

 • poruchy učení
 • hyperaktivita a poruchy pozornosti
 • epilepsie
 • nespavost, poruchy spánku, enuréza
 • úzkostné stavy, fóbie, stres
 • komunikační potíže – koktavost
 • zlozvyky (kousání nehtů, cucání palce, aj.)

 

 

  Indikace EEG-biofeedbacku u dospělých:

  • kondiční trénink pro zlepšení výkonů u duševně pracujících profesionálů (manažeři, vedoucí pracovníci, aj.)
  • profesní trénink pro zlepšení výkonů u manažerů, řidičů, operátorů, dispečerů, sportovů (golf, střelba, aj.)
  • komunikační potíže – koktavost
  • psychosomatické potíže
  • stres, migrény, poruchy spánku, tréma, maniodepresivní poruchy,
  • vysoký krevní tlak, cévní a oběhové poruchy, respirační potíže, svalové spasmy
  • závislosti

   S úspěchem je EEG – biofeedback využíván u profesí, kde je zvýšená možnost stresu a v nichž se klade důraz na špičkový výkon (manažeři, piloti, sportovci – zvl. střelba a golf, řidiči…).

   Terapie EEG – biofeedback není hrazena ze zdravotního pojištění.

   Počet sezení je individuální a odvíjí se od stanovené diagnózy a průběhu terapie.

   Je metoda na inhibici primárních reflexů pro děti od 4 let věku a dospělé

   Jedná se so terapii, kdy formou jednoduchých cviků, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy dáváme mozku a tělu šanci naučit se správně kontrolovat fungování těla.


   Terapie trvá 6-10 měsíců. Cviky se dítě i rodič učí s terapeutem a následně se cvičí v domácím prostředí po dobu 21-30 dní, někdy i déle. Po 30 dnech dochází na kontrolu a výměnu cviků. Cvičební sestava je povětšinou složená ze 4 cviků, které na odcvičení zaberou cca 5-10 minut.


   Aktivita přetrvávajících primárních reflexů je tedy cvičením přirozeně potlačena a tím zmizí i související obtíže:

   • Má obtíže se naučit na kole nebo plavat
   • Cucá palec nebo předměty i po dovršení 5 let věku
   • Dyspraxie, problém s koordinací, obtíže s oblékáním/ knoflíčky, tkaničky/
   • Pomočuje se i po dovršení 5 let věku
   • Při psaní si podpírá hlavu rukou, píše s tváří opřenou o desku stolu
   • Problém se naučit analogové hodiny
   • Časté ORL obtíže, alergie, přecitlivělost na světlo
   • Sedí na jedné nebo a obou nohou, často se houpe na zadních nohou židle
   • Špatná koordinace oko-ruka, špatná vizuální percepce /nevidí co napsáno/
   • Bi – lateralita nad 8 let věku
   • Hypo nebo hyper tonus svalů, problémy s držením těla
   • Zakrývá si jedno oko rukou
   • Často se točí, sleduje opakovaný pohyb nebo naopak se tohoto bojí
   • Strach z výšek, problémy rovnováhy, nemoc z pohybu /kinetóza/
   • Dělá mu obtíže opis / například běhací diktáty, opis z tabule/
   • Často do něčeho naráží, nedodržuje bezpečnou vzdálenost
   • Začarovaný kruh hyperaktivity a únavy
   • Problémy s tělocvikem /kotoul, šplh, vybíjená, stojka na rukou/
   • Obtíže při psaní a čtení

   Ve světě se tomuto typu terapie věnují i další metody: Neuways, INPP, Brainbalance, The primary movement a další. Z literatury je na českém trhu např. kniha Sally Godard Blythe – Dítě v rovnováze nebo od Mgr. Volemanové – Primární reflexy a jejich projevy .

   BENAUDIRA – INDIVIDUÁLNÍ SLUCHOVÝ TRÉNINK


   Je metoda založená na faktu, že slyšený zvuk se v procesu poslouchání zpracovává v mozku (centrální nervové zpracování. Mozek tak může být trénovaný a stimulovaný.

    

   BENAUDIRA je vhodná pro skupinu klientů s oslabením sluchového zpracování, které se stimuluje v mozku prostřednictvím poslouchání specificky upravené instrumentální hudby. Tato hudba je komponována pro každého klienta, a to na základě individuálního měření, které sestává z více aspektů sluchového vnímání. CD se poslouchá v domácím prostředí několikrát za týden v rozmezí 10-20 minut se speciálními sluchátky.

   Trénink posloucháním podporuje správné vnímání a zpracování slyšených vjemů. Když se například zlepší vnímání řeči v mozku, může z toho výrazně profitovat zručnost, jako je čtení a psaní. Také subjektivní vjemy rušivých zvuků (hypersenzitivita, tinitus) se mohou snížit nebo úplně vymizet harmonizováním centrálního nervového zpracování.

   Celkový sluchový trénink je složený z 3-5 cyklů měření a poslechových CD. Po dokončení poslechu každého CD, které trvá 6-8 týdnů, je provedeno nové měření, které vyhodnotí efektivitu a průběh poslechu a následné CD již zohledňuje nově naměřené výchozí hodnoty, a tím se zefektivňuje individuální proces celé terapie.

    

   OKRUHY APLIKOVATELNÝCH PROBLÉMŮ

   Sluch

   • poruchy sluchového zpracování a vnímání
   • nadměrně zvýšená citlivost na zvuky
   • tinitus
   • centrální zvukové defekty / snížená kvalita sluchu 

    Čtení a psaní

    • oslabené čtení a psaní – dyslexie 

     Řeč

     •  opožděný vývoj řeči / poruchy řeči
     • obtíže s artikulací a výslovností
     • koktavost
     • dysfázie 

      Pozornost

      • poruchy koncentrace
      • snadná vyrušitelnost
      • porucha pozornosti ADD
      • porucha pozornosti s hyperaktivitou ADHD
      • problém s pracovní pamětí 

       ...Nejen poslouchání

       Lidé s oslabených centrálním sluchovým zpracováním musí vynakládat nesmírné úsilí na jednoduchý proces poslouchání. To samé platí o lidech, kteří nemají vyhraněnou sluchovou lateralitu. V důsledku oslabeného sluchového zpracování je potřeba vynakládat více energie a pozornosti na kompenzaci těchto deficitů. Zahlcená pozornost může být uvolněná až v případě, že se podaří dosáhnout harmonizace poslouchaných vjemů.

       Cíle

       • optimalizace schopnosti poslouchat
       • harmonizace centrálního nervového zpracování
       • trénink vnímání všech frekvencí přecházejících z ucha do mozkových center
       • posilňování propojení mozkových hemisfér
       • zvýšení nedostatečné nebo harmonizace nevyvážené citlivosti na určité frekvence
       • snížení akustické přecitlivělosti
       • zlepšení koncentrace a pozornost

        Možné příčiny oslabeného sluchového zpracování

        • časté záněty středního ucha v dětství
        • organické oslabení sluchu
        • akustická přecitlivělost nebo nedostatečná citlivost na určité frekvence
        • opožděný vývoj
        • nevyhraněná lateralita
        • nedostatečné množství verbálních – sluchových podnětů k učení v jednotlivých stádiích vývoje
        • poruchy a oslabení středního nebo vnitřního ucha